Language
Thema


11.03.2024 tarihi itibariyle Form4, Ruhsatlandırma Başvuruları ile Denetleme işlemleri ctm.shgm.gov.tr adresi üzerinden yürütülecektir. Yeni sistemimizde tüzel kişiler adına kullanıcı adı ve şifre verilmeyecek olup; tüzel kişiler adına yapılacak başvurular ve işlemler, tüzel kişiler adına yetkili olan gerçek kişiler üzerinden yapılacaktır. Tüzel kişiler adına işlem yapmak isteyen gerçek kişiler, yeni sisteme e-devlet girişi yoluyla giriş yaptıktan sonra işlem yapabilmek için tüzel kişileri adına yetki talep ederek işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. İşletmeleri adına işlem yapmak isteyen kişiler; yeni sisteme ctm.shgm.gov.tr adresinde yer alan E-devlet ile giriş yap butonundan kendi e-devlet şifreleriyle giriş yaparak açılış sayfasında yer alan duyuru ve eğitim dokümanı doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirebilirler. Önemle Duyurulur !!!

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

HOŞGELDİNİZ
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görev alınan giren konularda, iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak etkinlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu elde etmesini sağlamak ve yeni iş anlayışı için gerekli kültürel değişimi gerçekleştirmek, ortak veri tabanı oluşturmak, Kurum içinde ve havacılık sektörü ile bilişim teknolojileri üzerinden iletişim sağlamak ve dinamik web sayfaları için altyapı oluşturmak amacıyla Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi projesi uygulamaya alınmıştır.

Proje ile verilerin ve veri işleyen süreçlerin analizi, iyileştirilmesi ve elektronik ortama taşınması ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmak suretiyle karar destek sistemlerinin güçlendirilmesi, kurum içi verimliliğin artılması, sektöre ve vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulması, zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlanması, üretilen bilgiye kaynağında erişerek, aynı bilgiyi tekrar üretmek ve depolamak gibi mükerrer uygulamalardan kaçınma ve böylece bilgiyi merkezileştirme hedeflenmektedir.

Böylelikle, kullanıcı;ların erişim yetkileri çerçevesinde aynı kaynaktan doğru ve eksiksiz bilgiye erişebilmesi ile birlikte veri bütünlünün sağlanması ve karar alma süreçlerinde tutarlı bilginin kullanılmasıyla, daha hızlı ve doğru kararların alınabilmesine destek olunacaktır.

Sivil Havacılık Bilgi Yönetim Sistemi Projesinin içeriği;
 • Kurumsal Portal
 • Kuruluş Yetkilendirme ve İzleme Sistemi
 • Havaaracı Sistemi
 • İkili Anlaşmalar Sistemi
 • Denetleme Sistemi
 • Yönetim Karar Destek Sistemi
 • Personel Yetkilendirme ve İzleme Sistemi
 • Havacılık Olayları Sistemi
 • Uçuş İzinlendirme Sistemi
 • Başvuru Sistemi
 • Sistem Yönetimi

Birimlerimiz ve kullanıcılarımız kendilerine verilen yetkiler dahilinde sistemleri kullanabilirler.
Yetki talebi için birimlerin resmi yazı ile başvurmaları gerekmekte olup, talep edilen sistem, modül veya bilginin sahibi birimin onayından sonra yetki işlemi sonuçlandırılmaktadır.